Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

statistics Thống kê Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thống kê theo giờ trong ngày
660
672
692
762
515
508
609
700
655
638
670
684
636
552
521
582
518
514
285
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 11373

Thống kê theo ngày trong tuần
4994078
4932875
4899348
4939413
4925294
4898165
4963565
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 34552738

Thống kê theo ngày của tháng 8
13848
13457
13056
15689
14564
15033
13697
15360
10782
11606
11499
12146
13545
14691
14522
13635
14307
15990
11141
14435
15323
11373
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 299699

Thống kê theo tháng của năm 2019
373169
396689
453941
377453
384343
437157
430223
299699
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 3152674

Thống kê theo năm
2357884
5788698
4046687
1863711
3201785
4567566
3860817
5692916
3152674
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 34532738