Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

statistics Thống kê Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thống kê theo giờ trong ngày
62
105
31
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 198

Thống kê theo ngày trong tuần
5105091
5043276
5008019
5049778
5033385
5029124
5070335
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 35339008

Thống kê theo ngày của tháng 10
13474
13011
13675
13598
11568
12474
14239
13156
12969
10177
13398
10359
12568
12574
9316
11510
12028
12982
200
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 223276

Thống kê theo tháng của năm 2019
373169
396689
453941
377453
384343
437157
430223
430922
431771
223276
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 3938944

Thống kê theo năm
2357884
5788698
4046687
1863711
3201785
4567566
3860817
5692916
3938944
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 35319008