Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

statistics Thống kê Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thống kê theo giờ trong ngày
676
623
497
531
607
561
499
508
554
494
389
496
566
992
389
361
1082
576
710
365
360
114
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 11950

Thống kê theo ngày trong tuần
4783229
4715349
4660524
4689699
4673202
4668337
4741998
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 32932338

Thống kê theo ngày của tháng 4
16307
14459
11649
16395
15026
15588
16479
10491
15156
15623
14065
14638
15296
8873
13318
15119
13812
14204
12082
13709
14236
11950
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tổng cộng: 308475

Thống kê theo tháng của năm 2019
373169
396689
453941
308475
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1532274

Thống kê theo năm
2357884
5788698
4046687
1863711
3201785
4567566
3860817
5692916
1532274
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 32912338