Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

nvresources Gian hàng Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thứ bảy, 10-06-2017
In trangIn trang   Gửi MailGửi Mail

Module Truyện - Thơ Online

Giúp xây dựng website xem truyện- thơ bao gồm cả truyện dạng chữ và dạng âm thanh hay kết hợp cả hai dạng. Khách, thành viên có thể đăng truyện để chia sẻ cùng mọi người.
Đơn giá: 5 000 000.00 VND
Số lượng:
Thành tiền: 5 000 000.00 VND
Mã sản phẩm:
NVA0030
Thể loại:
Addons
Nhóm:
Modules
Bản quyền:
n/a
Phiên bản:
n/a
Yêu cầu hệ thống:
n/a
Hỗ trợ ngôn ngữ:
n/a
Bảo hành miễn phí:
n/a
Bảo hành thêm (*):
n/a
Hạn bàn giao:
Ngay lập tức
Tác giả:
n/a
Demo:
n/a
Đăng vào:
Thứ tư, 04-05-2011
Cập nhật:
Thứ bảy, 10-06-2017
Đã xem:
12433
(*): Bảo hành thêm được tính từ thời điểm hết hạn Bảo hành miễn phí
arrowRightIcoGiới thiệu: ngắn gọn ¤ chi tiết

I. Chức năng chính

1. Phần admin:

- Hiển thị danh sách các truyện.

- Thêm truyện.

- Quản lý các truyện chờ duyệt.

- Quản lý thể loại truyện.

- Quản lý các tác giả

- Quản lý các bình luận gửi tới

- Phần thiết lập.

2. Phần site:

- Hiển thị danh sách các truyện

- Đăng truyện.

- Xem truyện.

- Tìm kiếm truyện

- Lưu truyện lại.

- Xem danh sách tác giả.

II. Chi tiết chức năng:

1. Phần admin:

a. Danh sách các truyện:

Giúp quản trị có thể xem danh sách các truyện được liệt kê dưới dạng danh sách kèm các thông tin cơ bản như thể loại, tác giả, ngày đăng, lượt xem, lượt bình chọn, tình trạng hoạt động và thao tác xóa, sửa truyện.

Cho phép liệt kê truyện theo từng thể loại và phân trang khi có nhiều truyện.

Hình 1. Danh sách truyện

b. Thêm truyện:

Cho phép admin thêm mới một truyện với các thông tin:

Trường

Mô tả

Bắt buôc

Tên truyện

Tên của truyện cần tạo

Liên kết tĩnh

Tên rút gọn của truyện cần tạo, hệ thông sẽ tự sinh ra khi nhập xong tên của truyện

Thuộc thể loại

Chọn thể loại của truyện cần tạo

Tác giả

Chọn tác giả của truyện

Không

Nhập mới tác giả

Nhập nhanh tên của tác giả nếu tác giả của truyện không có trong danh sách

Không

Ảnh bìa

Chọn ảnh đại diện của truyện từ danh sách ảnh hoặc upload một ảnh mới

Không

Từ khóa

Các từ khóa của truyện dành cho việc phân loại, tìm kiếm. Có thể tạo tự động hoặc nhập

Không

Truyện âm thanh

Nếu truyện dưới dạng âm thanh khi ấn vào ô kiểm thì một ô nhập dữ liệu sẽ mở ra cho phép lựa chọn file âm thanh cso sẵn hoặc tải lên một file mới

Không

Nội dung truyện

Nội dung truyện cần tạo. Nếu truyện nhiều chương thì có thể thêm vào các chương mới, có thể xóa đi nếu không còn cần thiết hoặc nhỡ tay ấn nút thêm

 

Hình 2. Thêm truyện.

c. Quản lý các truyện chờ duyệt:

Khi thành viên gửi truyện sẽ ở trang thái chờ duyệt, phần này sẽ hiển thị danh sách các truyện chờ duyệt.

Có thể sửa thông tin các truyện này rồi cho đăng hoặc xóa đi

d. Quản lý thể loại truyện:

- Danh sách thể loại được phân theo đa cấp.

-Thêm mới một thể loại:

Trường

Mô tả

Bắt buôc

Tên thể loại

Tên của thể loại cần thêm

Liên kết tĩnh

Tên ngắn gọn của thể loại, hệ thông sẽ tạo tự động nếu không nhập vào

Không

Mô tả

Mô tả về thể loại

Không

Thuộc thể loại

Chọn thể loại mẹ của thể loại cần thêm, có thể là một thể loại khác hoặc là thể loại chính

 

Hình 3. Danh sách thể loại

Hình 4. Thêm thể loại

- Xem danh sách thể loại: Xem các thể lọa dưới dạng danh sách, có thể xem các thể loại con của một thể loại mẹ, kèm theo các chức năng như: cho hoạt đông/ngưng hoạt động, sắp xếp nhanh các thể loại, sửa, xóa thể loại.

e. Quản lý bình luận:

- Xem bình luận: Xem các bình luận theo 3 tiêu chí (đợi duyệt, hiệu lực, đình chỉ), thể hiện danh sách sác bình luận với thông tin về bình luận: người gửi, email người gửi, IP gửi đến, bình luận cho truyện và đường dẫn để xem các bình luận cho một truyện, các chức năng kích hoạt, đình chỉ, sửa bình luận

Hình 5. Bình luận

- Sửa bình luận: Sửa nội dung của một bài bình luận.

f. Cấu hình module:

Cho phép tùy chọn các thông số : ai được bình luận, tự động đăng bình luận, ai được thêm truyện, kố truyện tối đã mỗi thành viên được lưu lại, kố truyện trên một trang, kố truyện dạng lưới trên một hàng, kố truyện thể hiện dưới dạng lưới, kính thước ảnh tại block dạng lưới

Hình 6. Cấu hình module.

g. Quản lý tác giả:

- Thêm tác giả:

Trường

Mô tả

Bắt buôc

Tên tác giả

Tên của tác giả cần thêm

Liên kết tĩnh

Tên ngắn gọn của tác giả, hệ thông sẽ tạo tự động nếu không nhập vào

Không

Ảnh

Ảnh của tác giả

Không

Mô tả

Giới thiệu về tác giả

Không

 

Hình 7. Thêm tác giả.

- Danh sách tác giả: Hiển thị danh sách các tác giả có phân trang, các chức năng cho hoạt động, ngưng hoạt động, xóa.

Hình 8. Danh sách tác giả.

2. Phần site:

- Trang chính:

Thể hiện một truyện mới nhất (tên truyện, tác giả, nội dung tóm gọn), đường dẫn đến trang xem danh sách tác giả, xem các truyện đã được lưu lại.

Có thể tùy chọn các cách thể hiện bằng cách thêm các block được xây dựng sẵn. Có menu các thể loại truyện, nếu chức năng đăng truyện được kích hoạt thì menu đăng truyện sẽ được hiển thị cho những ai được phép.

* Xem danh sách truyện:

Thể hiện danh sách các truyện theo thời gian đăng, theo tác giả, theo thể loại

Nội dung hiển thị : người đăng, tóm tắt, thời gian đăng, thể loại, tác giả, ảnh bìa, lượt xem. Đối với tác giả và thể loại khi ấn vào sẽ chuyển tới trang xem danh sách theo thể loại hay tác giả đó.

- Khi xem danh sách truyện theo một thể loại thì menu thể loại con của thể loại đó được mở ra, các truyện thuộc thể loại con của thể loại đó cũng được hiển thị.

Hình 9. Xem danh sách truyện

* Xem chi tiết truyện:

Xem chi tất cả thông tin của truyện, phân ra từng chương đối với những truyện có nhiều chương. Có link để thành viên lưu lại truyện, phần dành cho bình luận (thể hiện các bình luận của truyện, viết bình luận mới), đánh giá một truyện.

* Xem danh sách tác giả:

Xem danh sách các tác giả hiện đang hoạt động và số truyện của mỗi tác giả. Khi ấn vào tên mộ tác giả sẽ chuyển sang trang xem danh sách truyện của tác giả đó.

Hình 10. Danh sách tác giả.

* Xem danh sách các truyện đã lưu lại

Xem danh sách các truyện đã được lưu lại gồm tên , tác giả. Khi ấn vào tên sẽ tới trang xem truyện đó, khi ấn vào tác giả sẽ hiển thị danh sách truyện của tác giả đó. Có nút xóa truyện đã lưu khỏi danh sách truyện lưu lại.

Hình 11. Danh sách truyện lưu lại

* Tìm kiếm

Tìm một truyện theo thể loại, lọc theo tên truyện, tác giả, từ khóa, nội dung. Hiển thi các kết quả tìm được dưới dạng danh sách

Hình 12. Danh sách truyện lưu lại

* Các chức năng khác

- Tích hợp các block cho phép hiển thị các bình luận mới nhất, danh sách tác giả, truyện mới nhất, truyện nổi bât nhất, truyện cùng thể loại, truyện cùng tác giả, truyện xem nhiều nhất, truyện được bình chọn nhiều nhất.

- RSS.


arrowRightIcoTừ khóa
truyện, thơ, ebook, module

Tìm kiếm: truyện, thơ, ebook, module

arrowRightIcoĐánh giá chất lượng
Đánh giá: Đánh giá: 0 0 điểm / 0 phiếu
Đánh giá của bạn về chất lượng sản phẩm:arrowRightIcoSản phẩm cùng loại
1 000 000.00 VND addcart 1
4 Modules » Module Media
1 500 000.00 VND addcart 2
4 Modules » Module Tin nhắn
17 500 000.00 VND addcart 18
3 Modules » Module gia phả
10 000 000.00 VND addcart 32
3 Modules » Module nhà đất
8 000 000.00 VND addcart 107
3 Modules » Module movies
1, 2  Trang sau


 
TOP 10 gói web dựng sẵn

CỔNG THÔNG TIN KHỐI NHÀ NƯỚC

Đã xem: 397
100 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

WEB GIỚI THIỆU

Đã xem: 333
10 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Web gia phả

Đã xem: 3948
20 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Web rao vặt

Đã xem: 10599
10 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Web trường học

Đã xem: 60862
3 000 000.00 VND
Add to cart   Rating