Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

statistics Thống kê Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thống kê theo giờ trong ngày
372
451
299
199
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 1321

Thống kê theo ngày trong tuần
3345705
3285830
3060114
3138231
3234399
3226106
3291287
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 22581672

Thống kê theo ngày của tháng 3
11266
10298
11022
11352
9318
7233
8422
8707
7195
10881
12226
8847
8655
7152
7820
8410
12489
8938
7368
6396
6140
6648
11034
10062
9582
9472
9022
1321
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 247276

Thống kê theo tháng của năm 2017
227124
260941
247276
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 735341

Thống kê theo năm
2357884
5788698
4046687
1863711
3201785
4567566
735341
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 22561672