Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

statistics Thống kê Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thống kê theo giờ trong ngày
341
462
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 803

Thống kê theo ngày trong tuần
3297685
3242152
3024614
3095207
3187963
3170847
3236174
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 22254642

Thống kê theo ngày của tháng 2
5853
9438
12071
9171
7664
7867
8243
7034
7895
11680
8387
8909
6716
7469
6842
8841
11803
9454
8935
8802
7310
803
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Tổng cộng: 181187

Thống kê theo tháng của năm 2017
227124
181187
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 408311

Thống kê theo năm
2357884
5788698
4046687
1863711
3201785
4567566
408311
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 22234642