Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

statistics Thống kê Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thống kê theo giờ trong ngày
595
713
631
646
632
606
663
731
621
772
1348
875
590
575
611
614
596
186
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 12005

Thống kê theo ngày trong tuần
4711573
4646772
4598946
4637350
4620507
4613092
4677601
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 32505841

Thống kê theo ngày của tháng 3
15830
13815
13056
16351
11285
13418
16534
15461
15773
17042
14797
15753
17155
14533
15190
10010
13653
14428
16800
16444
14548
12038
12005
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 335919

Thống kê theo tháng của năm 2019
373169
396689
335919
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1105777

Thống kê theo năm
2357884
5788698
4046687
1863711
3201785
4567566
3860817
5692916
1105777
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 32485841