Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

statistics Thống kê Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thống kê theo giờ trong ngày
559
540
549
567
841
703
599
514
532
528
511
523
270
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 7236

Thống kê theo ngày trong tuần
5046066
4974013
4943498
4983682
4972014
4961021
5020842
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 34901136

Thống kê theo ngày của tháng 9
16155
14741
14985
16024
16209
16439
14994
15248
12740
14307
16313
14246
14386
13152
7236
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tổng cộng: 217175

Thống kê theo tháng của năm 2019
373169
396689
453941
377453
384343
437157
430223
430922
217175
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 3501072

Thống kê theo năm
2357884
5788698
4046687
1863711
3201785
4567566
3860817
5692916
3501072
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 34881136