Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

statistics Thống kê Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thống kê theo giờ trong ngày
567
593
573
551
553
491
642
806
619
635
420
907
463
669
466
664
600
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 10219

Thống kê theo ngày trong tuần
4582849
4516431
4476238
4508708
4494165
4482908
4547605
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 31608904

Thống kê theo ngày của tháng 1
10473
8110
5361
6997
8771
8835
10649
8597
7632
12317
14346
13924
15401
13644
11830
14640
13001
14093
10219
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 208840

Thống kê theo tháng của năm 2019
208840
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 208840

Thống kê theo năm
2357884
5788698
4046687
1863711
3201785
4567566
3860817
5692916
208840
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 31588904