Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

statistics Thống kê Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thống kê theo giờ trong ngày
448
443
363
235
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 1489

Thống kê theo ngày trong tuần
3517492
3437697
3236260
3310238
3401397
3392091
3461427
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 23756602

Thống kê theo ngày của tháng 7
11042
11081
8486
9059
8279
8752
11917
9731
8448
8537
13166
9973
7720
11814
9376
8993
9347
9715
11268
10630
9787
9372
11072
1489
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 229054

Thống kê theo tháng của năm 2017
227124
260941
283126
301409
308983
299634
229054
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1910271

Thống kê theo năm
2357884
5788698
4046687
1863711
3201785
4567566
1910271
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 23736602