Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

statistics Thống kê Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thống kê theo giờ trong ngày
359
445
406
384
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 1594

Thống kê theo ngày trong tuần
3389664
3325436
3102250
3176356
3272232
3264680
3332547
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 22863165

Thống kê theo ngày của tháng 4
8927
10714
6460
7341
9496
8760
10820
12985
11335
12378
12084
8295
10007
11557
9652
9480
10028
13547
10614
8686
8017
9696
12430
10740
1594
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tổng cộng: 245643

Thống kê theo tháng của năm 2017
227124
260941
283126
245643
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1016834

Thống kê theo năm
2357884
5788698
4046687
1863711
3201785
4567566
1016834
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 22843165