Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

statistics Thống kê Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thống kê theo giờ trong ngày
323
319
692
311
275
410
353
312
368
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 3363

Thống kê theo ngày trong tuần
3438066
3365054
3149858
3230496
3322088
3309912
3385369
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 23200843

Thống kê theo ngày của tháng 5
8684
9036
10666
9870
8034
11622
10233
10896
8797
8875
7729
10131
11685
10627
10398
10424
9753
11560
10587
9175
7805
6277
11649
15014
12016
9257
8168
9581
3363
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 281912

Thống kê theo tháng của năm 2017
227124
260941
283126
301409
281912
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1354512

Thống kê theo năm
2357884
5788698
4046687
1863711
3201785
4567566
1354512
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 23180843