Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

statistics Thống kê Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thống kê theo giờ trong ngày
559
575
521
357
400
450
608
686
819
633
555
495
626
618
746
630
530
569
627
507
471
664
263
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 12909

Thống kê theo ngày trong tuần
3616556
3547820
3329551
3401145
3509369
3497038
3565784
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 24467263

Thống kê theo ngày của tháng 9
13671
9040
9008
8826
12543
11468
11555
10690
9731
13888
12872
10090
9661
11146
15065
13392
9649
9481
11303
14566
14744
10161
12284
12165
12909
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tổng cộng: 289908

Thống kê theo tháng của năm 2017
227124
260941
283126
301409
308983
299634
310488
339319
289908
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2620932

Thống kê theo năm
2357884
5788698
4046687
1863711
3201785
4567566
2620932
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 24447263