Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

statistics Thống kê Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thống kê theo giờ trong ngày
643
661
596
601
609
312
259
268
280
475
640
543
641
585
640
987
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 8740

Thống kê theo ngày trong tuần
4200150
4135702
3928591
3979727
4088859
4074367
4149774
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 28557170

Thống kê theo ngày của tháng 7
15194
12420
14393
17858
18049
13741
12865
10341
13830
16607
14890
14401
16077
16186
16565
16865
15718
8740
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 264740

Thống kê theo tháng của năm 2018
395785
365109
426807
489418
455413
452750
264740
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2850022

Thống kê theo năm
2357884
5788698
4046687
1863711
3201785
4567566
3860817
2850022
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 28537170