Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

statistics Thống kê Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thống kê theo giờ trong ngày
564
670
500
509
504
549
746
627
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 4669

Thống kê theo ngày trong tuần
4923200
4868495
4828231
4869970
4856634
4846234
4901080
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 34093844

Thống kê theo ngày của tháng 7
13864
14538
13523
14452
15251
13762
13957
13866
13845
14606
14699
15554
13013
11724
13303
13543
14005
14939
13915
4669
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 271028

Thống kê theo tháng của năm 2019
373169
396689
453941
377453
384343
437157
271028
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 2693780

Thống kê theo năm
2357884
5788698
4046687
1863711
3201785
4567566
3860817
5692916
2693780
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 34073844