Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

statistics Thống kê Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Thống kê theo giờ trong ngày
621
666
617
604
628
631
563
525
326
573
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 5754

Thống kê theo ngày trong tuần
4814767
4751769
4714112
4748192
4733692
4724147
4782312
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 33268991

Thống kê theo ngày của tháng 5
13783
11961
10263
13985
5636
14086
16912
13859
11113
17560
7368
6238
6766
9784
13046
15449
15693
12791
12671
7169
6086
6457
13245
5754
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 267675

Thống kê theo tháng của năm 2019
373169
396689
453941
377453
267675
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1868927

Thống kê theo năm
2357884
5788698
4046687
1863711
3201785
4567566
3860817
5692916
1868927
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 33248991