Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

nvresources Gian hàng Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Gói web dựng sẵn:

Web rao vặt

Thành phần mở rộng:

Bảo trì website hàng tháng

Đơn giá: 500 000.00 VND

STT

Dịch vụ bảo trì website

Giá theo số lần bảo trì.

Đơn vị tính Đơn giá

1

Dịch vụ sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu mỗi tháng 1 lần, tối đa 500MB

1 lần/tháng

500.000 VNĐ

1.1

Phụ trội sao lưu dữ liệu

Phần dữ liệu vượt quá 500MB, dưới 1GB

1MB/tháng

1000 VNĐ

1.2  

Phần dữ liệu vượt quá 1GB

1MB/tháng

500 VNĐ

2

Phục hồi dữ liệu theo yêu cầu

Lấy dữ liệu ở bản sao lưu, dưới 500MB

1 lần

500.000 VNĐ

2.1

Phụ trội phục hồi dữ liệu

Phần dữ liệu vượt quá 500MB

1MB/1 lần

1000 VNĐ

 

Xem nội dung gói Web rao vặt