Phone:+84-4-85872007
Mobile:+84-904762534
E-mail:contact@vinades.vn

  • Chất lượng đẳng cấp
  • Thời gian nhanh
  • Chi phí hợp lý
là những ưu điểm vượt trội
làm nên thương hiệu WEBNHANH.VN

customers Khách hàng tiêu biểu Facebook Twitter Google bookmarks Yahoo bookmarks Rss

Phòng giáo dục và đào tạo Lạng Giang

Phòng giáo dục và đào tạo Lạng Giang
arrow1 Trụ sở: Yên Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang
arrow1 Điện thoại: 0240.3881217
arrow1 Fax: n/a
arrow1 E-mail: n/a
arrow1 Website: http://pgdlanggiang.edu.vn

Đây là dự án xây dựng cổng thông tin điện tử cho phòng giáo dục Lạng Giang. Đặc thù của phòng giáo dục là quản lý 75 trường trực thuộc, trong đó có 23 trường THCS, 2 trường PTCS, 25 trường tiểu học và 25 trường nầm non, tất cả cần được xây dựng trên một nền tảng thống nhất.

Trong giai đoạn 1 của dự án này sẽ triển khai hệ thống cổng thông tin tích hợp 75 trường trực thuộc trên một nền tảng thống nhất làm cơ sở để xây dựng và triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Trang chủ cổng thông tin của phòng giáo dục Lạng Giang

Địa chỉ: http://pgdlanggiang.edu.vn

I. Yêu cầu hệ thống

          Yêu cầu thiết kế: Xây dựng cổng thông tin cho phòng giáo dục cho phép quản lý tập trung 75 đơn vị trực thuộc với các chức năng cụ thể như sau:

STT Nội dung Đặc điểm
1 Trang chủ Giao diện riêng. Cập nhật dữ liệu động, có Admin Control Panel nhiều tính năng.
2 Giới thiệu Không hạn chế số trang chức năng, không hạn chế số lượng module có tính năng tương tự.
3 Tin tức Có thể tạo chuyên mục đa cấp. Không giới hạn số lượng bản tin. không hạn chế số lượng module có tính năng tương tự.
4 Download, upload, chia sẻ tài liệu Hệ thống quản trị và tổ chức giao diện ngoài site.
5 Module đi kèm:  Liên hệ trực tuyến, rss, banner (quảng cáo), thống kê truy cập, tìm kiếm, bình chọn (thăm dò dư luận),…
6 Giải pháp trang web riêng cho từng trường Tạo cho mỗi trường (75 trường) một trang con trong trang web của PGD, sử dụng giao diện chung với giao iện web PGD. Sử dụng hệ thống Tin tức làm chủ đạo, không hạn chế số lượng trường học sau này, người quản lý trường có thể tự cập nhật thông tin, bài viết lên hệ thống.
    Người truy cập có thể gửi liên hệ riêng đến từng trường, cập nhật thông tin riêng từ từng trường.
7 Diễn đàn Cài diễn đàn chung cho các trường.
    Diễn đàn sử dụng mã nguồn mở PHPBB3, tích hợp với cổng thông tin chung theo chế độ đăng nhập 1 cửa.
 

2. Đặc điểm hệ thống:

          Hệ thống cho phép quản lý linh hoạt học sinh, giáo viên và các cán bộ công nhân viên. Toàn bộ tài khoản có thể thiết lập và quản lý tập trung theo chế độ một cửa, tập trung, đăng nhập một lần, cho phép xử lý và phân tích mọi chức năng trên cùng hệ thống.

          Hệ thống phải đảm bảo tính kế thừa, cho phép nâng cấp và mở rộng dễ dàng sau này, ví dụ: thêm trường, thêm người sử dụng, thêm tính năng khác như quản lý điểm, sổ liên lạc, tài liệu và bài giảng trực tuyến…

          Đảm bảo an ninh, bảo mật, phân quyền hợp lý.

          Mỗi trường trực thuộc sẽ có 1 website trực thuộc hệ thống cổng thông tin của phòng giáo dục. Người quản lý của trường chỉ được phép quản lý website của trường đó (tùy vào việc người quản lý của phòng giáo dục cấp phép).

3. Mô hình cấu trúc phân cấp trường trực thuộc

 

Trang chủhttp://pgdlanggiang.edu.vn

Danh sách 75 trường trực thuộc được tích hợp trong cổng thông tin của Phòng Giáo dục Lạng Giang

1

THCS Hương Sơn

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2huongson/

2

THCS Tân Thịnh

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2tanthinh/

3

THCS Thị trấn Vôi

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2voi/

4

THCS Yên Mỹ

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2yenmy/

5

THCS Tân Hưng

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2tanhung/

6

THCS Xương Lâm

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2xuonglam/

7

THCS Phi Mô

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2phimo/

8

THCS Hương Lạc

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2huonglac/

9

THCS Tân Thanh

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2tanthanh/

10

THCS Tân Dĩnh

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2tandinh/

11

THCS Dĩnh Trì

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2dinhtri/

12

THCS Thái Đào

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2thaidao/

13

THCS Đại Lâm

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2dailam/

14

THCS Xuân Hương

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2xuanhuong/

15

THCS Mỹ Thái

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2mythai/

16

THCS Dương Đức

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2duongduc/

17

THCS Tiên Lục

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2tienluc/

18

THCS Đào Mỹ

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2daomy/

19

THCS Nghĩa Hưng

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2nghiahung/

20

THCS Nghĩa Hòa

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2nghiahoa/

21

THCS An Hà

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2anha/

22

THCS Quang Thịnh

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2quangthinh/

23

THCS Mỹ Hà

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2myha/

24

PTCS Việt Hương

http://pgdlanggiang.edu.vn/c12viethung/

25

PTCS Thị trấn Kép

http://pgdlanggiang.edu.vn/c12kep/

26

TH Thị trấn Vôi

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1voi/

27

TH Yên Mỹ

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1yenmy/

28

TH Tân Hưng

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1tanhung/

29

TH Xương Lâm

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1xuonglam/

30

TH Phi Mô

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1phimo/

31

TH Hương Lạc

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1huonglac/

32

TH Tân Thanh

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1tanthanh/

33

TH Tân Dĩnh

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1tandinh/

34

TH Dĩnh Trì

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1dinhtri/

35

TH Thái Đào

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1thaidao/

36

TH Đại Lâm

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1dailam/

37

TH Xuân Hương 1

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1xuanhuong1/

38

TH Mỹ Thái

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1mythai/

39

TH Xuân Hương 2

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1xuanhuong2/

40

TH Dương Đức

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1duongduc/

41

TH Mỹ Hà

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1myha/

42

TH Tiên Lục

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1tienluc/

43

TH Đào Mỹ

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1daomy/

44

TH Nghĩa Hưng

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1nghiahung/

45

TH An Hà

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1anha/

46

TH Nghĩa Hòa

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1nghiahoa/

47

TH Quang Thịnh

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1quangthinh/

48

TH Tân Thịnh

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1tanthinh/

49

TH Hương Sơn 1

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1huongson1/

50

TH Hương Sơn 2

http://pgdlanggiang.edu.vn/c1huongson2/

51

MNBC Thị Trấn Vôi

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0voi/

52

MNBC Yên Mỹ

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0yenmy/

53

MNBC Tân Hưng

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0tanhung/

54

MNBC Xương Lâm

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0xuonglam/

55

MNBC Phi Mô

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0phimo/

56

MNBC Hương Lạc

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0huonglac/

57

MNBC Tân Thanh

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0tanthanh/

58

MNBC Tân Dĩnh

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0tandinh/

59

MNBC Dĩnh Trì

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0dinhtri/

60

MNBC Thái Đào

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0thaidao/

61

MNBC Đại Lâm

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0dailam/

62

MNBC Xuân Hương

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0xuanhuong/

63

MNBC Mỹ Thái

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0mythai/

64

MNBC Dương Đức

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0duongduc/

65

MNBC Mỹ Hà

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0myha/

66

MNBC Tiên Lục

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0tienluc/

67

MNBC Đào Mỹ

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0daomy/

68

MNBC Nghĩa Hưng

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0nghiahung/

69

MNBC Nghĩa Hòa

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0nghiahoa/

70

MNBC An Hà

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0anha/

71

MNBC Quang Thịnh

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0quangthinh/

72

MNBC Tân Thịnh

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0tanthinh/

73

MNBC Thị trấn Kép

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0kep/

74

MNBC Hương Sơn

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0huongson/

75

MN Hoa Hồng

http://pgdlanggiang.edu.vn/c0hoahong/

Không chỉ với 75 trường ở trên, hệ thống này còn cho phép tích hợp và quản lý thêm nhiều trường, đơn vị khác một cách rất dễ dàng. Kể cả với cấp Tỉnh, thành phố với hàng trăm đến hàng ngàn trường và đơn vị trực thuộc.

Website THCS thị trấn Vôi - Trực thuộc phòng giáo dục Lạng Giang,

địa chỉ: http://pgdlanggiang.edu.vn/c2voi

 

 
TOP 10 gói web dựng sẵn

CỔNG THÔNG TIN KHỐI NHÀ NƯỚC

Đã xem: 393
100 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

WEB GIỚI THIỆU

Đã xem: 328
10 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Web gia phả

Đã xem: 3941
20 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Web rao vặt

Đã xem: 10592
10 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Web trường học

Đã xem: 60847
3 000 000.00 VND
Add to cart   Rating
Top 5 module mới nhất

Module Lý lịch khoa học

Đã xem: 573
5 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Module quản lý hội viên

Đã xem: 766
100 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Module Nhuận bút

Đã xem: 2374
5 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Module tỷ giá

Đã xem: 10955
2 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Module Album ảnh

Đã xem: 26826
1 000 000.00 VND
Add to cart   Rating
Top 5 module nhiều người quan tâm nhất

Module Album ảnh

Đã xem: 26826
1 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Module Dự báo thời tiết

Đã xem: 19580
1 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Module gia phả

Đã xem: 18202
17 500 000.00 VND
Add to cart   Rating

Module Truyện - Thơ Online

Đã xem: 12427
5 000 000.00 VND
Add to cart   Rating
Top 3 module ngẫu nhiên

Module tra cứu văn bằng

Đã xem: 12030
10 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Module tài khoản tiền (nâng cao)

Đã xem: 7485
3 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Module cơ cấu tổ chức

Đã xem: 10305
1 500 000.00 VND
Add to cart   Rating
Top 5 giao diện mới nhất

Giao diện web hội võ thuật

Đã xem: 306
1 500 000.00 VND
Add to cart   Rating

Giao diện khách sạn

Đã xem: 373
2 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Giao diện web công ty (WEBCT06)

Đã xem: 9791
1 000 000.00 VND
Add to cart   Rating
Top 3 giao diện nhiều người quan tâm nhất

Giao diện web công ty (WEBCT06)

Đã xem: 9791
1 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Giao diện khách sạn

Đã xem: 373
2 000 000.00 VND
Add to cart   Rating
Top 3 giao diện ngẫu nhiên

Giao diện khách sạn

Đã xem: 373
2 000 000.00 VND
Add to cart   Rating

Giao diện web công ty (WEBCT06)

Đã xem: 9791
1 000 000.00 VND
Add to cart   Rating